ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหนังสือของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือและดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียดหนังสือ

1. สังกะสี: บทบาทสำคัญต่อสุขภาพในช่วงแรกของชีวิตและระยะยาว
     นลินี จงวิริยะพันธุ์ 
2. อาหารทางเลือกเพื่อการลดน้ำหนัก
...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดหนังสือ
1. แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาลของสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
     ลัดดา เหมาะสุวรรณ 
   ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียดหนังสือ
 Case No.1 A 5-year-old boy with chronic diarrhea and failure to thrive
                   อลิสรา  ดำรงมณี
 Case No.2 A 4-month-old female i...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

การสำรวจพฤติกรรมการให้อาหารทารกในประเทศไทย พบว่ายังมีปัญหาการให้อาหารตามวัย เช่น เริ่มให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม สารอาหารไม่เพียงพอเป็นต้น ซึ่งทำให้พบปัญหาน้ำหนักและความยาวต่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น เมื่อทารกอายุมากกว่า 6 เดือน รวมทั้งพบปัญ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. อิทธิพลของภาวะโภชนาการของมารดาต่อการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมของทารก 
    สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
2. บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้และผลของโปรไบโอติกส์ในเด็กโรคอ้วน
 ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1. การต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคต
    ไพบูลย์ เอกแสงศรี
2. The use of human milk in sick neonates
    มิรา โครานา
3. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย
   ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• พัฒนาการของโภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กในประเทศไทย

พิภพ จิรภิญโญ

• สถานการณ์ไอโอดีนในเด็กไทย ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ข้อแนะนำการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
  อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 
 • โภชนาการในผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 10 โภชนาการในเด็กและวัยรุ่น ประเด็นที่ควรรู้
 • พรีไบโอติกส์สำหรับทารกและเด็ก
  พัชราภา ทวีกุล
 • จุลินทรีย์ในร่างกายและโปรไบโอติกส์
  อรพร ดำร...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 9 โภชนาการทันยุค
 • วิตามินบี 12 (Vitamin B12) 
  นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
   
 • วิตามินดีและสุขภาพ (Vitamin D and Health)...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่มที่ 8 ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

อาหารไทย อาหารสุขภาพ โดย สมศรี เจริญเกียรติกุล
Prebiotics โดย สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
การติดขวด...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โภชนาการในเด็ก เล่ม 7

อาหารและโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต: ต้นกำเนิดของสุขภาพและโรคในระยะยาว
โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ

Fetal Programming and Cardiovascular Disea...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โภชนาการแนวปฏิบัติ เล่ม 6

ข้อแนะนำแนวทางการให้อาหารเสริมสำหรับทารก
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ขนมกับสุขภาพเด็ก
โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 5 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

นมแม่กับการเจริญเติบโตของสมอง โดย กุสุมา ชูศิลป์
การช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย กุสุมา ชูศิล
ความต้องการ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 4 ทันยุคกับโภชนาการในเด็ก

ภาวะโภชนาการและเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ
ธาตุเหล็กกับการพัฒนาการของสมอง โดย สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน โดย เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
วิตามินและแร่ธาตุ โดย อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
กรดไขมันไ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 2 โภชนาการเด็กในภาวะปกติและเจ็บป่วย

ความสำคัญของโภชนาการในเด็กปกติ โดย อารี วัลยะเสวี
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโปรตีนและไขมันในนมแม่ โดย เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร
...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เล่ม 1 อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารตามสมัย

ไขมันเพื่อสุขภาพ โดย เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร
คาร์โบไฮเดรต โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ
ใยอาหาร โดย ไพบูล เอ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม