ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชื่อการประชุม : the 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

สถานที่ : Glasglow, Scotland

 Intensive course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 15

ขอเชิญเข้ารวมอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15