ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Micronutrient Forum 5th Global Conference 2020
เรื่อง Building New Evidence and Alliances for Improving Nutriotion
วันที่ : March 23rd - 27th, 2020 | Bangkok, Thailand
สถานที่ BITEC-Bangkok International Trade & Exhibition Center
Website: https://conference.micronutrientforum.org/