ข่าวประชาสัมพันธ์

ped-nutrition's news picture

ชื่องาน : 19th Congress of PENSA (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia)

วันที่จัดงาน : June 13-16, 2018 
 
สถานที่ : Seoul, Korea 
 
Website : http://www.pensa2018.org
 

Intensive course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 14

ขอเชิญเข้ารวมอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 14