ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ชื่องาน : 5th International Conference on Nutrition & Growth

วันที่จัดงาน : 1-3 March 2018

ped-nutrition's news picture

ชื่องาน : 19th Congress of PENSA (Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia)

วันที่จัดงาน : June 13-16, 2018 
 
สถานที่ : Seoul, Korea 
 
Website : http://www.pensa2018.org
 
ped-nutrition's news picture

 

 
ชื่องาน : 40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism
 
วันที่จัดงาน  : September 1-4, 2018 
 
สถานที่ : Madrid, Spain 
 
Website : www.espen.org