คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ภาพ
ปกหน้า: 
คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก
รายละเอียดหนังสือ: 

การสำรวจพฤติกรรมการให้อาหารทารกในประเทศไทย พบว่ายังมีปัญหาการให้อาหารตามวัย เช่น เริ่มให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม สารอาหารไม่เพียงพอเป็นต้น ซึ่งทำให้พบปัญหาน้ำหนักและความยาวต่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น เมื่อทารกอายุมากกว่า 6 เดือน รวมทั้งพบปัญหาอ้วน การขาดธาตุเหล้ก การขาดวิตามิน

เชิญ download คู่มือฉบับ pdf ได้ฟรี ที่นี่