โภชนาการแนวปฏิบัติ เล่ม 6

ภาพ
ปกหน้า: 
โภชนาการแนวปฏิบัติ เล่ม 6
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 

ข้อแนะนำแนวทางการให้อาหารเสริมสำหรับทารก
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ขนมกับสุขภาพเด็ก
โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ฉลากโภชนาการอย่างง่าย : ทางออกสำหรับการเลือกขนมให้เด็ก
โดย ประไพศรี ศิริจักรวาล

สังกะสี : บทบาทต่อสุขภาพ
โดย ไพบูลย์ เอกแสงศรี

การประเมินภาวะโภชนาการ
โดย สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล

ปัญหาการให้อาหารในเด็ก
โดย สุนทรี รัตนชูเอก

โรคอ้วนในเด็ก : การป้องกันและรักษา
โดย สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

โรคอ้วนและ Nonalcaholic Fatty liver disease (NAFLD)
โดย พิภพ จิรภิญโญ
D-lactic acidosis ในผู้ป่วยเด็ก short bowel syndrome
โดย มณีรัตน์ ภูวนันท์, ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ท่านสมาชิกสามารถ download หนังสือเล่มนี้ฉบับ pdf ได้ฟรี (ต้อง login ก่อน)