ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018 วันท...

5th International Conference on Nutrition & Growth

 

 

ชื่องาน : 5th International Conference on Nutrition...

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการของสมาคมโภชนาการเด็ก

 

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
1. สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว
2. สามารถใช้ Microsoft office (word, powerpoint และ excel) ในระดับ advance
3. ทำงานฐานข้อมู...