ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

โภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้

ชื่องาน : โภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้

วันที่จั...

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการของสมาคมโภชนาการเด็ก

 

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
1. สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว
2. สามารถใช้ Microsoft office (word, powerpoint และ excel) ในระดับ advance
3. ทำงานฐานข้อมู...