ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกขมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ โดยท่านที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม link นี้ ค่าธรรมเนียมสมั...

ใบสั่งซื้อหนังสือชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหนังสือของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือและดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 063-201-0525,02-201-1776 หรือ E-mail addess...

เชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 23

 

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมงาน Interhospital pediatric Nutrition conference ครั้งที่ 23 จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี...

การอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 12

...