เล่ม 1 อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารตามสมัย

ภาพ
ปกหน้า: 
เล่ม 1 อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารตามสมัย
รายละเอียดหนังสือ: 

ไขมันเพื่อสุขภาพ โดย เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร
คาร์โบไฮเดรต โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ
ใยอาหาร โดย ไพบูล เอกแสงศรี
โซเดียมและโปแตสเซียม โดย อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
อาหารตามสมัย โดย วรนันท์ ศุภพิพัฒน์ และ ทัศนีย์ โล้หนู
ไขมันตามสมัยและกระเทียมกับสุขภาพ โดย เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร
อาหารชีวจิต โดย พิภพ จิรภิญโญ
วิตามิน ซี อี และเบต้า แคโรทีน โดย สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

ท่านสมาชิกสามารถ download หนังสือเล่มนี้ฉบับ pdf ได้ฟรี (ต้อง login ก่อน)

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกชมรมฯ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ