กิจกรรม

INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 8

 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงาน
INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 8  
"Micronutrients and rationale for enteral and parenteral nutrition"
ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 107 คน

ภาพจากการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2013" เมื่อ 17 - 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

 

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 14 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 9 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 206 คน

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 16 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องเรียน 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้วนการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 34 คน

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 127 คน

 

 ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น8ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 44 คน

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 10 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 202 คน 
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยายกาศการจัดประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่20 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย3 ตึกสก. ชั้น10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน