กิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 11
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยายกาศการจัดประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่21 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน2558 ณ ห้อง907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล ชั้น9 
Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 22

บรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 22 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 12

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย