กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

In trend in nutrition with The Society of Pediatric Nutrition of Thailand

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 4-9 มกราคมที่ผ่าน คณะกรรมการชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19 (ICN 2009) และได้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากค่ะ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Intensive courese in pediatric nutrition

ภาพบรรยากาศการประชุม Intensive courese in pediatric nutrition ครั้งที่ 5

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Progress in food and nutrition: Scientific information

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 20 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

“The realm of nutrition science: dynamics of nutrients and management in diseases”
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5
ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Progress in food and nutrition: Scientific information Day 2

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 21 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 - 13.00 น. ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ ห้องประชุมกลาง ตึก สก. ชั้น11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จัด Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 7 "Basic nutrition from infants through adolescents" ณ ห้องพิธีการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีสมาชิกของชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ