แนวเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในทารกและเด็ก พ.ศ. 2565

 
 
 "แนวเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในทารกและเด็ก พ.ศ. 2565" (ฉบับปรับปรุง 26 ต.ค. 2566)

 จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการและทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
 
 
  Download