เด็กไทยกับการบริโภคนม

      
     ในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคนมวัวเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางสื่อสังคม ทำให้ผู้ปกครองมีคำถามเกี่ยวกับ
การบริโภคนมวัวของเด็กไทย ซึ่งกุมารแพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีพื้นฐานอยู่บนผลการศึกษาเชิง
ประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ที่มีในปัจจุบัน ประเด็นที่สำคัญได้แก่

1. "ภาวะไม่ทนต่อแลคโตส (lactose intolerance)” ไม่ใช่ "การแพ้นม"
2. “ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตส (lactase deficiency)” ไม่เหมือนกับ “ภาวะไม่ทนต่อแลคโตส
(lactose intolerance)”
3. ผู้ที่มีระดับเอนไซม์แลคเตสลดลง ยังได้รับแคลเซียมจากการดื่ม
4. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะไม่ทนต่อแลคโตส
5. ประโยชน์ของนม
6. ความสัมพันธ์ของการดื่มนมและโรคมะเร็ง