ขอเชิญเข้าร่วมอบรม The 43rd Interhospital Pediatric Nutrition Conference

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/24/2023 - 09:00 - 12:00

 
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม The 43rd Interhospital Pediatric Nutrition Conference
 จัดโดย: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
 กำหนดการ: วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 สถานที่: ณ ห้องประชุม ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอายันทมหิดล ชั้น 10
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิกที่นี่