Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/19/2019 - 09:30 - 13:00

 

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31 
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30-13:00 น.
  สถานที่จัดงาน  ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า