การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/17/2019 - 08:16 - Sat, 01/19/2019 - 15:16

ชื่องาน : การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019
วันที่จัดงาน : 17-18 มกราคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Website : www.pednutrition.org
ลงทะเบียนที่นี่