การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/18/2018 (All day) - Fri, 01/19/2018 (All day)

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณดารณี แสงทอง หมายเลขโทรศัพท์ 096-880-2083 หรือ 02-201-1776 และ e-mail: group@pednutrition.org หรือ www.pednutrition.org

ขอเชิญ >> ดาวน์โหลดแผ่นพับและใบลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ

ped-nutrition's news picture