ชื่อและเครื่องหมาย

 1. ชมรมนี้ชื่อว่า “ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ” ใช้อักษรย่อว่า “ภ.ด.ท.”
  และเรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า “Society of Pediatric Nutrition of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า “SPNT”
   
 2. เครื่องหมายชมรม

  Society of Pediatric Nutrition of Thailand Logo

  นอกขอบสามเหลี่ยมเป็นชื่อชมรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในกรอบสามเหลี่ยมเป็นรูปแม่อุ้มลูกให้นมบุตร
  1 คน และอุ้มลูกอีกคนที่ใช้รับอาหารทางสายให้อาหาร
   

 3. สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมโภชนาการเด็ก" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Pediatric Nutrition Association" มีชื่อย่อว่า PNA
 4. เครื่องหมายสมาคม
                                                                         


 5. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปการให้นมแม่ การให้สารอาหารทางสายให้อาหารและทางหลอดเลือดดำอยู่ภายในกรอบสามเหลี่ยม มีอักษรภาษาอังกฤษว่า Pediatric Nutrition Association (PNA) รอบด้านบนของกรอบสามเหลี่ยม และมีอักษรภาษาไทยว่า สมาคมโภชนาการเด็ก ใต้กรอบสามเหลี่ยม ตัวอักษรเป็นสีเขียวเข้ม